fbpx Skip to content

PERSONUPPGIFTER, SEKRETESSPOLICY OCH COOKIES

SEKRETESSPOLICY

Avsikten med denna sekretesspolicy är att informera om hur och varför Livsstilscoachen.com samlar in och behandlar personuppgifter.

Livsstilscoachen.com behandling av personuppgifter överensstämmer med gällande regler för skydd av sådana uppgifter.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara samtycke från den registrerade personen, avtal (ett ingånget avtal) eller att vi som ansvariga för behandlingen av personuppgifterna har ett berättigat intresse som har större tyngd än den registrerades krav på skydd av privatlivet.

Vårt skäl till databehandlingen är normalt sett att det finns ett avtal och i vissa fall att den registrerade lämnat samtycke. När behandlingen av dina personuppgifter inleds lämnar vi alltid information om skälet till databehandlingen.

Om Livsstilscoachen.com ska behandla personuppgifter för barn under 16 år krävs vårdnadshavarnas samtycke.

LIVSSTILSCOACHEN.COM ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med våra medlemmar men också för att med kunna ge god service och informera om våra produkter och tjänster. Användningen av personuppgifter i samband med marknadsaktiviteter bygger på samtycke som du kan styra via Mina Sidor

Vi har ett brett urval av digitala verktyg som möjliggör träning. Detta är också ett erbjudande som kräver behandling av medlemmens personuppgifter eftersom medlemmen till exempel kan logga in med sin egen profil. Vi databehandlar och analyserar vi användningen av Online PT för att kunna optimera erbjudandet till våra medlemmar.

De uppgifter vi registrerar är ex. namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, postadress, bild och typ av medlemskap. Vi inhämtar uppgifter från den registrerade medlemmen själv.

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER – ANVÄNDNING AV TREDJE PART

Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos oss, och endast de som behöver informationen i sitt arbete kommer att ha tillgång till den. Som regel delar vi därför inte personuppgifter med någon utanför Livsstilscoachen.com.

Däremot kan det i vissa sammanhang hända att vi delar med oss av personuppgifter till våra partners, som Facebook eller Google. Delning av personuppgifter med tredje part är ett fall av personuppgiftsbehandling som kräver att vissa juridiska förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar kommer i första hand att utgöras av den registrerade personens samtycke, så du som registrerad kommer alltid att känna till vår eventuella utlämning av uppgifter. Observera att vi under vissa omständigheter är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter.

COOKIES

Vi använder cookies på vår hemsida. En cookie är en liten textfil, och vår hemsida kommer alltid att be din webbläsare om att lagra cookien på din dator. Vi gör detta för att komma ihåg vad har gjort på hemsidan, vad du tycker om och hur ofta du har varit på vår hemsida. Det gör det möjligt för oss att ge dig bättre tillgång till olika funktioner. Dessutom använder vi cookies på våra sidor för att föra statistik om vad som beställs och hur mycket vår webbplats används i allmänhet.

Det finns två typer av cookies: Den ena typen är en fil som sparas på din dator under en längre tid. Den andra typen är en tillfällig cookie (sessions-cookie). Sådana cookies är bara i bruk under den tid du använder webbplatsen. Vi använder båda typerna av cookies.

Du kan ta bort våra cookies genom att öppna webbläsarens inställningar och radera innehåll.

LAGRING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTERNA

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns rättslig grund för det. Exempel på sådana skäl är normalt att du har ingått ett avtal med oss eller att det finns juridiska skäl som tvingar oss till det.

All behandling av personuppgifter vi gör sker inom EU/EES-området. Livsstilscoachen.com raderar dina personuppgifter utan obefogat dröjsmål och senast efter 6 månader när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. De raderas också om du drar tillbaka det samtycke som ligger till grund för behandlingen av uppgifterna eller om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några tungt vägande berättigade skäl för behandlingen. Vi har tydliga raderingsrutiner för varje databehandlingsaktivitet.

Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter upphör vår behandling av dina personuppgifter, men detta påverkar inte lagligheten hos en databehandling som baserats på ditt samtycke och som skett innan ditt samtycke återkallades.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering (om inte vi är skyldiga att spara informationen), begränsning av databehandlingen och utlämning av dina personuppgifter (dataportabilitet). Dessutom kan du begära att vi avslutar behandlingen av dina personuppgifter (till exempel genom att dra tillbaka ditt samtycke). Om du vill använda dig av en eller flera av dessa rättigheter, kommer vi att rätta oss efter din begäran inom en månad efter att vi fått den, förutsatt att vi inte är skyldiga att handla på annat sätt. Eventuella förfrågningar kan skickas till vår e-postadress, info@livsstilscoachen.com

Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen.

Kontakta oss gärna på vår e-postadress, info@livsstilscoachen.com om du har kommentarer eller vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter.

Dessa cookies används på livsstilscoachen.com
CookieVaraktighetBeskrivning
_fbp3 månaderDenna cookie ställs in av Facebook för att leverera reklam när de är på Facebook eller en digital plattform som drivs av Facebook-reklam efter att ha besökt denna webbplats.
_ga2 årDenna cookie installeras av Google Analytics. Cookien används för att beräkna besökarens, sessionens, kampanjdata och hålla reda på webbplatsanvändningen för webbplatsens analysrapport. Kakorna lagrar information anonymt och tilldelar ett slumpmässigt genererat nummer för att identifiera unika besökare.
_gat_gtag_UA_84151901_91 minutDenna cookie är inställd av Google och används för att skilja användare.
_gid1 dagDenna cookie installeras av Google Analytics. Cookien används för att lagra information om hur besökare använder vår webbplats och hjälper till att skapa en analysrapport om hur det går för webbplatsen. De insamlade uppgifterna inkluderar antalet besökare, källan där de kom ifrån och sidorna som visats. Anonymt.
_GRECAPTCHA5 månader 27 dagarDenna cookie är inställd av Google. Förutom vissa vanliga Google -cookies ställer reCAPTCHA in en nödvändig cookie (_GRECAPTCHA) när den körs i syfte att tillhandahålla sin riskanalys.
cookielawinfo-checkbox-analytics11 månaderDenna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 månaderCookien ställs in av GDPR-cookiens samtycke för att registrera användarens samtycke för cookies i kategorin "Funktionella".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 månaderDenna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin "Nödvändiga".
cookielawinfo-checkbox-others11 månaderCookien ställs in av GDPR-cookiens samtycke för att registrera användarens samtycke för cookies i kategorin "Övriga".
cookielawinfo-checkbox-performance11 månaderDenna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin "Prestanda".
thirdPartyCookiesEnabledDenna cookie ställs in av pluginet PureChat och bestämmer om du använt chattfunktionen på webbplatsen.
viewed_cookie_policy11 månaderCookien ställs in av GDPR Cookie Consent -plugin och används för att lagra huruvida användaren har godkänt användningen av cookies eller inte. Det lagrar inga personuppgifter.